Przejdź do treści

Niniejszy Regulamin dotyczy konkursu Uber Eats Awards (“Konkurs”), który jest jednorazowym wydarzeniem mającym na celu wyłonienie najlepszych restauracji w 5 (pięciu) wskazanych kategoriach w każdym z opisanych regionów. Organizatorem Konkursu jest Uber Eats Poland sp. z o.o., adres: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa (mazowieckie), KRS 0000798301, REGON 384075687, NIP 5252798081 (“Organizator”). Uczestnikami Konkursu zostają partnerzy Organizatora którzy spełniają wymagania określone w niniejszym Regulaminie (“Restauracje”) i są automatycznie zapisywane do udziału w Konkursie.

§ 1 Ogólne założenia konkursu

Konkurs wygrywa pięć (5) Restauracji, które zdobędą największą liczbę głosów w publicznym głosowaniu w każdej z kategorii konkursowych opisanych poniżej. Zwycięstwo w Konkursie oznacza przyznanie danej Restauracji wyróżnienia w jednej z przedstawionych kategorii Konkursu, zgodnie z § 1 ust. 5 oraz 6 niniejszego Regulaminu. Jedna Restauracja może otrzymać wyróżnienie w więcej niż jednej kategorii Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wygranej w Konkursie większej niż przedstawionej powyżej liczbie Restauracji.

W głosowaniu biorą udział zarejestrowani bądź niezarejestrowani użytkownicy aplikacji Uber Eats (“Użytkownicy”) (osoby oddające głosy).

Konkurs trwa od 16 sierpnia 2023, godz. 12:00 do 30 sierpnia 2023, godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 30 września. Informacja o wynikach zostanie przekazana w formie mailowej do Użytkowników oraz Restauracji.

Wygrani w Konkursie mogą zostać wyróżnieni m.in.:

 • Naklejką na zdjęcie profilowe w aplikacji;
 • Naklejką na drzwi dla restauracji;
 • Statuetką;
 • Wirtualnymi środkami do wykorzystania na “Oferty Sponsorowane” wewnątrz aplikacji UberEats.

Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia dodatkowego wyróżnienia wybranym Restauracjom, w wybranej przez siebie formie.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych tytułów wygranych spoza przedstawionych 5 (pięciu) kategorii.

Konkurs obejmuje następujące kategorie konkursowe:

 • Palce lizać,
 • Najlepsza obsługa,
 • Najlepsza potrawa wege,
 • Tanio a dobrze,
 • Moje odkrycie roku.

Głosy na Restauracje będzie można oddawać w następujących regionach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Elbląg
 • Ełk
 • Gorzów Wielkopolski
 • Jelenia Góra
 • Kalisz
 • Kielce
 • Koszalin
 • Kraków
 • Legnica
 • Leszno
 • Łódź
 • Łomża
 • Lubin
 • Lublin
 • Mielec
 • Olsztyn
 • Opole
 • Płock
 • Poznań
 • Radom
 • Rzeszów
 • Siedlce
 • Silesia (Śląsk)
 • Słupsk
 • Stalowa Wola
 • Suwałki
 • Szczecin
 • Toruń
 • Trójmiasto
 • Warszawa
 • Włocławek
 • Wrocław
 • Zielona Góra

§ 2 Uczestnicy Konkursu

W konkursie automatycznie biorą udział Restauracje, które były lub są partnerami Organizatora (stan na dzień 30 czerwca 2023) i świadczą usługi wydawania posiłków na wynos.

W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nie są partnerem Organizatora i nie były jego partnerem w dniu 30 czerwca 2023.

§ 3 Głosowanie

Głosowanie w Konkursie polega na wyborze Restauracji w każdej z 5 (pięciu) kategorii wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, po wcześniejszym wybraniu regionu, dla którego zostaną oddane głosy. Głosowanie dla jednego Użytkownika zamyka się w momencie kliknięcia przycisku „Zagłosuj”.

Każdy Użytkownik może oddać po jednym głosie w każdej z 5 (pięciu) kategorii dla danego regionu.

Oddanie głosów możliwe jest po wypełnieniu wszystkich pól w każdej kategorii.

Każdy Użytkownik, który oddał głosy otrzymuje dostęp do jednorazowego i unikatowego kodu rabatowego na złożenie kolejnego zamówienia w Uber Eats (“Kod Rabatowy”). Kod Rabatowy zostanie wyświetlony po dokonaniu przez Użytkownika skutecznego głosowania na każdą z pięciu kategorii. Kod Rabatowy uprawnia użytkownika do złożenia zamówienia bez opłaty za dostawę z Uber Eats i będzie mógł zostać wykorzystany na zamówienie w aplikacji Uber Eats dokonane za pomocą konta Użytkownika który wziął udział w głosowaniu. Kod Rabatowy będzie ważny wyłącznie dla konta Użytkownika do którego wprowadzony zostanie otrzymany po dokonaniu głosowania Kod Rabatowy.

Kody Rabatowy będzie ważny do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Kod Rabatowy będzie miał zastosowanie jedynie w przypadku gdy zamówienie osiągnie minimalną wartość 40 zł.

Zniżka wynikająca z użycia Kodu Rabatowego obejmie tylko wartość dostawy. Pozostałe opłaty nadal obowiązują. Promocja nie łączy się z innymi ofertami. Promocja dotyczy zamówień ze wszystkich Restauracji dostępnych w czasie dokonywania zamówienia w aplikacji Uber Eats.

Użycie Kodu Rabatowego nie będzie możliwe w przypadku zamówień z odbiorem osobistym.

Użycie Kodu Rabatowego będzie możliwe wyłącznie gdy aplikacja Uber Eats oraz usługi z nią związane będą dostępne.

Do udziału w głosowaniu nie jest wymagana rejestracja.

§ 4 Reklamacje

Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu wymagają przesłania listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub e-mailem na adres: restauracje.polska@uber.com.

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji.

Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu.

Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 5 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie konkursowej pod adresem: https://ubereatsawards.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter pomocniczy. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie.

W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia, przerwania Konkursu na czas działania siły wyższej. Organizator może w dowolnym momencie zdecydować o zawieszeniu Konkursu lub rezygnacji z jego dalszego przeprowadzania.